میانگین درصد

avatar

میانگین درصد

hh در تاریخ سه شنبه ۵ اردیبهشت

سلام برای رشته برنامه ریزی درسی و مدیریت آموزشی میانگین درصد قبولی برای روزانه در تهران چه قدر است؟
ممنون از توجهات شما