شبیه‌سازی و کنترل

avatar

شبیه‌سازی و کنترل

سید محمد امین خاتمی در تاریخ چهار شنبه ۳۰ فروردین

کسی می دونه حدود رتبه قبولی برای روزانه شبیه‌سازی و کنترل دانشگاه تهران چند هست؟