استاندارد ۱۵

avatar

استاندارد ۱۵

حسین در تاریخ سه شنبه ۲۲ فروردین

سلام برای کنکور استاندارد ۱۵ سال ۹۲ را بخونیم یا استاندارد قدیمی؟