برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

کدام گرایش راحتر است

avatar

کدام گرایش راحتر است

محمد در تاریخ یک شنبه ۲۶ دی

کدام گرایش شیمی راحت تر است ؟

  • avatar

    آقای افشار در تاریخ چهار شنبه ۶ اردیبهشت

    برای قبولی: شیمی فیزیک و معدنی