برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

رتبه قبولی

avatar

رتبه قبولی

محمد دهقان در تاریخ شنبه ۱۸ دی

با سلام.رتبه قبولی در دانشگاه فناوری های نوین قوچان در رشته مهندسی شیمی،روزانه وشبانه چنده؟