برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

منبع مناسب برای زبان عمومی وتخصصی رشته شیمی معرفی کنید.

avatar

منبع مناسب برای زبان عمومی وتخصصی رشته شیمی معرفی کنید.

شکوه در تاریخ جمعه ۱۷ دی

پردازش

  • avatar

    آقای افشار در تاریخ چهار شنبه ۶ اردیبهشت

    سلام. هم پردازش خوبه و هم پوران پژوهش
    اگه پایه ات خوبه پارسه عالیه