برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

روان شناسی تربیتی

avatar

روان شناسی تربیتی

مهلا زارکوئی پور در تاریخ سه شنبه ۱۴ دی

سلام در دفترچه جدیدی که سازمان سنجش منتشر کرده روانشناسی ۲ دیگه نام برده نشده و جز منابع روان شناسی تربیتی ،روانشناسی بالینی هم جز موارد امتحانی هست میخواستم بدونم چه منابعی برای روانشناسی بالینی هست؟