برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

پذیرش در رشته ی مهندسی آینده پژوهی

avatar

پذیرش در رشته ی مهندسی آینده پژوهی

علی پورنایبی در تاریخ جمعه ۱۰ دی

با سلام
گرایش کارشناسی بنده زبان و ادبیات انگلیسی می باشد،آیا میتوانم برای گرایش کارشناسی ارشد ، رشته ی مهندسی آینده پژوهی را انتخاب نمایم.
با تشکر
علی پورنایبی