برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

تغییررشته ارشد

avatar

تغییررشته ارشد

aziz در تاریخ شنبه ۴ دی

میخواستم بدونم با کارشناسی شهرسازی میشه ارشد هوافض رو قبول شد اگه دو سال تلاش کنم؟و کدوم گرایش رو میشه قبول شد