آینده پژوهی

avatar

آینده پژوهی

محسن در تاریخ چهار شنبه ۱ دی

سلام
با جه درصد و رتبه ای روزانه تهران آینده پژوهی قبولم؟