شرکت کننده گان در کنکور ارشد سراسری در کلیه گرایش های برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری

avatar

شرکت کننده گان در کنکور ارشد سراسری در کلیه گرایش های برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری

kaze در تاریخ یک شنبه ۲۸ آذر

سلام ببخشید سوالی داشتم شرکت کننده گان در کنکور ارشد سراسری در کلیه گرایش های برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری چه تعداد هستن؟