مديريت بازرگاني يا mba

avatar

مديريت بازرگاني يا mba

مهدي در تاریخ جمعه ۱۹ آذر

بين رشته مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي و رشته mba گرايش بازاريابي چه فرقي هست؟
كدوم بهتره؟
من كارشناسي مهندسي مكانيك خوندم ، قبولي تو كدوم رشته راحت تره و مناسب تره برام؟