برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

چ گرایشی برم؟

avatar

چ گرایشی برم؟

راضیه در تاریخ دو شنبه ۸ آذر

سلام.من کارشناسی فیزیک هستم.میخواستم ببینم ارشد چ گرایشی شرکت کنم ک فرمول وریاضی نباشه همش.و از فیزیک و قشنگیای این علم بتونم چیزی درک کنم.اصلا درآمد و آینده ی کاری برام مهم نیست.فقط دلم میخواد فاصله بگیرم از این همه فرمول و فیزیک رو بفهمم .