برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

وتبه

avatar

وتبه

رومينا در تاریخ دو شنبه ۸ آذر

با سلام. من دانشجوي كارشناسي مهندسي صنايع هستم. مي خواستم بدونم تا چه رتبه اي ميشه شبانه يا روزانه ي دانشگاه هاي تهران قبول شد؟