رتبه

avatar

رتبه

هادی در تاریخ دو شنبه ۸ آذر

با درصد های زبان صفر.آمار و ریاضی صفر.مالی 65.صنعتی60.حسابرسی90.رتبه چند میاد؟