برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

تغییر رشته

avatar

تغییر رشته

ژیلا در تاریخ شنبه ۶ آذر

سلام
کسی که کارشناسیشو مدیریت خونده و قبلا دبیرستان تجربی بوده میتونه ارشد وزارت بهداشت شرکت کنه