ارشد جداسازی ایلام

avatar

ارشد جداسازی ایلام

نگین در تاریخ سه شنبه ۲ آذر

سلام برای قبولی گرایش جداسازی دانشگاه ایلام روزانه وشبانه چه رتبه ای میخواد؟با توجه به اینکه امسال ظرفیت به ۱۵نفر روزانه و۱۵نفر شبانه هستش