مشاوره شغلی

avatar

مشاوره شغلی

علی قیاس ابادی در تاریخ یک شنبه ۳۰ آبان

باسلام من دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مشاوره ی شغلی می باشم ولی سازمانمان ان را نمی پذیردولی رشته راهنمایی ومشاوره مورد پذیرش سازمانمان می باشد چگونه می شود تغییر گرایش داد. باتشکر