برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

انتخاب رشته ارشد

avatar

انتخاب رشته ارشد

saman در تاریخ پنج شنبه ۲۷ آبان

سلام من کارسناسی علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی دارم آیا برا ارشد گرایش های مشاوره یا روانشناسی تربیتی را بخونم بعدن میتوانم مجوز مطب بگیرم