برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

نگار

avatar

نگار

نگار نادری در تاریخ چهار شنبه ۲۶ آبان

سلام.میخوام ارشد بیوشیمی شرکت کنم برای زیست آیا جزوه دکتر بیدخوری مناسب؟؟؟و برای تست کتاب ای کیو بی با پاسخ تشریحی بهم معرفی شده آیا بدون پاسخ تشریحیش کافی نیست؟؟؟؟؟؟