رتبه

avatar

رتبه

هادی در تاریخ یک شنبه ۲۳ آبان

برای قبولی در شهید بهشتی تهران حسابداری رتبه اش باید چند باشه؟

  • avatar

    فرشاد رسولی در تاریخ یک شنبه ۲۳ آبان

    برای گرایش حسابداری زیر50. معمولا به ترتیب دانشگاه تهران....علامه.....تربیت مدرس....بهشتی.... خوارزمی
    پر میشن.