سرفصل؟

avatar

سرفصل؟

دانشجو در تاریخ شنبه ۲۲ آبان

سرفصل های کتاب مدرسان و مرور جامع مالی یکی است؟مثلا میشه الان که سه فصل مروری جامع رو خوندیم دیگه اون سه فصل رو نخونم

  • avatar

    فرشاد رسولی در تاریخ یک شنبه ۲۳ آبان

    دقیقا یکی نیست.ولی می تونید منطبق کنید.آره. لازم نیس آنها را دوباره بخونید.فرشاد رسولی (مشاور تخصصی 3 گام)