برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

سردرگمی

avatar

سردرگمی

**** در تاریخ شنبه ۱۵ آبان

سلام پیرو سوالی که پرسیم من کارشناسی شیمی کاربردی خوندم . آیا میتونم برای آینده شغلیم وکاریم مطمئن باشم و ارشدم رو بیو بالینی بخونم ؟