انگلیسی یا فرانسه

avatar

انگلیسی یا فرانسه

موسوی فرد در تاریخ جمعه ۱۴ آبان

سلام
در منابع کنکور لرشد رشته علوم تربیتی با گرایش مدیریت آموزشی اومده که زبان عمومی و تخصصی انگلیسی ، فرانسه
من متوجه نشدم
یعنی از هر دو زبان سوال میاد یا از هر کدوم که داوطلب انتخاب کنه؟؟؟