درصد قبولی در دانشگاه مازندران بابلسر

avatar

درصد قبولی در دانشگاه مازندران بابلسر

مانی کبیر در تاریخ جمعه ۱۴ آبان

سلام
میخاستم بدون تقریبا با چه رتبه و درصدهایی در گرایش های علوم تربیتی دانشگاه مازندران بابلسر در دوره های روزانه یا شبانه قبول میشم؟