رتبه و قبولی

avatar

رتبه و قبولی

zahra در تاریخ پنج شنبه ۱۳ آبان

سلام میخواستم بپرسم برای قبولی در دانشگاه روزانه شیراز گرایش ادبیات انگلیسی چه رتبه ای باید به دست اورد ؟