درسی

avatar

درسی

morad در تاریخ سه شنبه ۱۱ آبان

سلام
لطفا بگید با چه درصدی و چه رتبه ای میتوانم در دانشگاه تهران یا خوارزمی یا شهید بهشتی ارشد حسابداری روزانه قبول شوم»