کمال

avatar

کمال

یعقوب هاشمی در تاریخ دو شنبه ۱۰ آبان

سلام ببخشید کدام یک لز گرایش های مالی نسبت به همدیگر موقعیت کاری خوبی در استخدام دارند

  • avatar

    رسول زاده در تاریخ سه شنبه ۱۱ آبان

    سلام. کل گرایشها بازار خوبی دارند. چندان گرایش مهم نیست.