برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

منابع کنکور

avatar

منابع کنکور

NEGAR در تاریخ دو شنبه ۲۶ مهر

سلام. بهترین منابع در مصاحبه رتبه 40 سال 95 ارایه شده.مصاحبه با آقای فرشاد رسولی..در سایت KONKUR IN