برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

سوال درصد

avatar

سوال درصد

نسترن در تاریخ یک شنبه ۲۵ مهر

سلام ببخشیدبا۵۰۰۰توتکمیل ظرفیت شیمی تجزیه یا الی روزانه یاشبانه درمیام؟!
بعدهم اگه بخوام بخونم
الی مدرسان ومعدن مدرسان وتجزیه حفظیات مدرسانوگرفتم وزبان هم می خوام پوران پژوهش بخونم چند درصدبایدبزنم هرکدام رابرای تجزیه اصفهان ؟

  • avatar

    افشار در تاریخ یک شنبه ۲ آبان

    سلام. نمی تونی با این رتبه قبول بشی. میانگین نزدیک 25