برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

باسلام من ارشد مشاوره وراهنمایی هستم ولی لیسانسم غیر مرتبطه واسه دکترا چه گرویشی بخونم بهتره؟

avatar

باسلام من ارشد مشاوره وراهنمایی هستم ولی لیسانسم غیر مرتبطه واسه دکترا چه گرویشی بخونم بهتره؟

هستی در تاریخ یک شنبه ۲۵ مهر

من لیسانسم ادبیاته ارشدم مشاوره وراهنمایی دکترا چه گرایشی بازار کار بیشتر داره ممنون

  • avatar

    مهستی در تاریخ یک شنبه ۲ آبان

    مشاوره خانواده