درسی

avatar

درسی

بهبودامانی در تاریخ پنج شنبه ۹ اردیبهشت

در ارزیابی سرمایه گذاری همنظورازریسک چیست؟۱
۱عدم دستیابی به سودی بیشترازنرخ هزینه سرمایه
۲احتمال تفاوت بازده واقعی ازبازده موردانتظار
۳اختمال کمتربودن بازده واقعی ازیازده موردانتظار
سوال بعد
به هنگام تصمیم گیری درموردخریدیاساخت هزینه های مربوط همواره شامل کدام یک لزاقلام زیرنمی باشد؟
۱هزینه ثابت
۲هرینه های متغییر
۳هزینه های قابل اجتناب
۴هزینه عای غیرقابل اجتناب
درس صنعتی خواهشا تشریحی

  • avatar

    محمدرضا هاشمی در تاریخ یک شنبه ۱۲ اردیبهشت

    سوال اول: گزینه 2- ریسک یعنی این که یک تفاوتی بین بازده واقعی و بازدهی پیش بینی شده یا قابل انتظار وجود داشته باشه چه بازده واقعی کمتر از بازده مورد انتظار باشه و چه نباشه. در هر صورت این تفاوت چه مثبت و چه منفی به معنای ریسک به کار میره.

    سوال دوم: واضحه که جواب گزینه 4- در هر دو حالت خرید یا ساخت بدون شک هزینه ثابت و متغیر و هزینه های در رفته که به عنوان قابل اجتناب ارزیابی می شن و میشه ازشون جلوگیری کرد حیاتی هستند. یک سری هزینه ا وجود داره که در دل اجرا و خود فرآیند به وجود میاد که عملا قابل پیش بینی نیست و نمیشه ازش جلوگیری کرد که همون هزینه های فیر قابل اجتناب هستند.