درسب

avatar

درسب

بهبودامانی در تاریخ چهار شنبه ۸ اردیبهشت

معادل سهام عادی که تقلیل دهنده سود هرسهم می باشد باید درمحاسبه؟
۱فقط درسودتقلیل یافته هرسهم منظورشود
۲فقط سود اولیه هرسهم درنظرگرفته شود
۳سواولیه وسودتقلیل یافته هرسهم
فقط تشریحی بگین کذوم درسته جواب تست درمدرسان وپارسه وپردازش فرق دارن

  • avatar

    محمدرضا هاشمی در تاریخ یک شنبه ۱۲ اردیبهشت

    جواب مشخصا گزینه یک خواهد بود.
    سهام عادی بالقوه فقط و فقط در محاسبه سود تقلیل یافته هر سهم وارد می شود.