برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

مدیریت ساخت

avatar

مدیریت ساخت

سعید در تاریخ پنج شنبه ۲۲ مهر

سلام
من سال آخر کارشناسی عمران هستم،معمولا با چه رتبه ای میشه مدیریت ساخت دانشگاه های تهران قبول شد ضمنا سهمیه شاهد دارم.و سوال دیگر اینکه میشه برای دکترا مدیریت ساخت بورسیه شد برای خارج از کشور؟؟
با تشکر و قدردانی از زحمات شما