درسی

avatar

درسی

بهبودامانی در تاریخ چهار شنبه ۸ اردیبهشت

باسلام سوال درس مالی
تغییردرروش های شناخت درامد درموردپیمان های بلندمدت ساختمانی به چه نحوی درصورت های مالی انعکاس میشود!
جوابش میخواشتم
۱بافرض صحت مانده حساب ه روش جدید ازدوره جاری به بعذمورداستفاده قرارمی گیرد
۲باعطف به ماسبق کلیه صورت های مالی مقایسه ای مجددا تجدید اراءه می شوند

  • avatar

    محمدرضا هاشمی در تاریخ یک شنبه ۱۲ اردیبهشت

    گزینه 1
    براساس استاندارد شماره 9، اگه استاندارد بخونید می بینید که عینا نوشته عطف ماسبق ندارد.