برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

ارشد

avatar

ارشد

saeideh در تاریخ یک شنبه ۱۸ مهر

سلام. من لیسانس حسابداری دارم و ارشدم را حافظ شیراز قبول شدم و بومی شیرازم ولی نرفتم چون میگن غیرانتفاعی قدمت ندارد بنظر شما در تکمیل ظرفیت پیام نور تهران را انتخاب کنم یا اینکه باز غیرانتفاعی شیراز به نظر شما تغییر دادن به رشته مدیریت پیام نور شیراز کار درستی است و تاکیید کنم ک ارشد حسابداری پیام نور شیراز ندارد

  • avatar

    مشاور تخصصی در تاریخ پنج شنبه ۲۲ مهر

    سلام. باز پیام نور تهران خیلی بهتره.