برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

ارشد

avatar

ارشد

دنیا در تاریخ چهار شنبه ۱۴ مهر

سلام بین ارشد زیست کدام گرایش بازار کار بهتره و در علوم سلولی و یا میکروب و ارشد ژنتیک علوم تحقیقات کدام بهتره؟

  • avatar

    نسیم در تاریخ پنج شنبه ۲۲ مهر

    سلام. ژنتیک و بیوشیمی بهتر هستند. ژنتیک و سلولی و میکروب به ترتیب