برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

زبان

avatar

زبان

هانی در تاریخ چهار شنبه ۱۴ مهر

با توجه به اینکه فرمت سوالات زبان تغییر کرده و فقط تخصصی هست٬ چه منابعی پیشنهاد میشه٬ لیست منابع سایت رو که نگاه کردم قدیمی بود و شامل زبان عمومی هم میشد