برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

تغییر رشته در ارشد

avatar

تغییر رشته در ارشد

اسما در تاریخ سه شنبه ۱۳ مهر

سلام. با لیسانس فیزیک چه رشته هایی برای ارشد میتونم شرکت کنم؟ که خیلی هم بی ربط نباشه و بازار کار داشته باشه؟

  • avatar

    مسرور در تاریخ سه شنبه ۱۳ مهر

    سلام. محدودیتی برای تغییر رشته ندارید. یا مدیریت بخون و یا صنایع یا فیزیک پزشکی و پرتوشناسی ارشد بهداشت

  • avatar

    احسان در تاریخ چهار شنبه ۱۳ بهمن

    فیزیک پزشکی