برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

مباحث ریاضی و آمار

avatar

مباحث ریاضی و آمار

روشنک زمانی در تاریخ یک شنبه ۱۱ مهر

بازم سوال .در دروس ریاضی و آمار حدودا چه مباحثی رو اگر به تسلط برسم،درصد لازم برای رتبه ی زیر 100 برای مدیریت بازرگانی رو میارم..
و اینکه برای شروع تءوری های مدیریت من الوانی رو گرفتم زبان 504و بازریابی سه استاد..خوب هست؟

  • avatar

    جلال در تاریخ یک شنبه ۱۱ مهر

    آمار توصیفی و گسسته و پیوسته، حد و تابع و مشتق و انتگرال.
    منابعت اکی هست به جز زبان که بهتره از زیر ذره بین شروع کنی.