برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

سلام

avatar

سلام

مهرداد مرادی در تاریخ شنبه ۱۰ مهر

آیا ثبت نام در آزمون های آزمایشی ضرورت دارد؟اگر ضروری ست کدام موسسه ذا پیشنهاد میکنید؟

  • avatar

    فرسایی در تاریخ یک شنبه ۱۱ مهر

    ضرورت انچنانی نداره ولی اگه می خوای شرکت کنی ماهان بدک نیسن