برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

ازاد خصوصی

avatar

ازاد خصوصی

ق در تاریخ جمعه ۹ مهر

سلام بنده باتراز 5582در واحد نراق قبول شدم ثبت اسناد واملاک اما رشته ای که میخوام خصوصی بنظر شما درتکمیل ظرفیت میشه تهران واطراف قبول شد؟؟؟؟