برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

قبولی صنعتی۹۶

avatar

قبولی صنعتی۹۶

سیما در تاریخ دو شنبه ۵ مهر

قبولی در رشته مدیریت صنعتی دانشگاه شیراز یا تهران از هر درس چند درصد باید بزنم. توی زبان و تئوریها قوی هستم و ریاضی ضعیف کدوم درس رو کمتر و کدوم رو بیشتر میشه زد.منطقه دو هستم و معدل ۱۴

  • avatar

    فرهود در تاریخ پنج شنبه ۸ مهر

    برای تهران باید زبان و تئوری رو حداقل 50 بزنید و ریاضی رو حدود 10 تا 15 و بقیه درسها رو حداقل 40
    برای شیراز زبان و تئوری حدود 50 و ریاضی 7 تا 8 درصد و بقیه درسها حدود 25 تا 30
    ضمنا منطقه شما تو ارشد هیچ اهمتی نداره