برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

تعیین رتبه

avatar

تعیین رتبه

فاطمه فتح الهی در تاریخ دو شنبه ۵ مهر

سلام با این درصدها چه رتبه ای میارم زبان 30 مالی 40 صنعتی 70 حسابرسی 45 ریاضی 55 با تشکر.