برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

درصد

avatar

درصد

پریا پریا در تاریخ یک شنبه ۴ مهر

سلام ،برای قبولی ارشد رشته ژنتیک برای دانشگاه های روزانه باید درصدها رو چطور بزنم که امکان قبولیم وجود داشته باشه،ممنون