برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

قبولی دولتی

avatar

قبولی دولتی

مصطفی در تاریخ چهار شنبه ۱۷ شهریور

با چند درصد میشه زیر صد آورد؟

  • avatar

    ساره در تاریخ پنج شنبه ۱۸ شهریور

    با میانیگن درصد 45 تا 50 درصد