برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

محل قبولی

avatar

محل قبولی

امیر در تاریخ دو شنبه ۱۵ شهریور

آیا با رتبه 875 میشه آموزش محور دانشگاه دولتی یزد قبول شد؟

  • avatar

    مشاور تخصصی در تاریخ دو شنبه ۱۵ شهریور

    بله قطعا.