برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

مسائل درسي

avatar

مسائل درسي

علي سپهر در تاریخ شنبه ۱۳ شهریور

با سلام- ممنون از مديران سايت خوب و جامع سه گام
1. براي قبولي در يكي از دانشگاههاي تهران؛ تهران- شريف-اميركبير-علم وصنعت- نياز به چه رتبه اي است؟
2. ادامه تحصيلات ( انگلستان و آمريكا) براي رشته صنايع در مراحل دكترا امكان پذير است؟