رتبه قبولی ایمنی پردیس

avatar

رتبه قبولی ایمنی پردیس

رها صمدی در تاریخ چهار شنبه ۱۰ شهریور

سلام تا چه رتبه ای امکان قبولی برای ایمنی پردیس هست؟؟