ارشد

avatar

ارشد

نیلوفر در تاریخ سه شنبه ۹ شهریور

سلام ممکنه بگین غیر انتفاهی جامی واحد نجف آباد اصفهان چجور دانشگاهیه؟

  • avatar

    عبادی در تاریخ چهار شنبه ۱۰ شهریور

    دانشگاهی ضعیف.